Press Release: Seputar Muslimah Terkini (SEMUT #1) – The True Roles of Muslimah

Press Release: Seputar Muslimah Terkini (SEMUT #1) – The True Roles of Muslimah

Press Release: Seputar Muslimah Terkini (SEMUT #1) – The True Roles of Muslimah

Seputar Muslimah Terkini (Semut) merupakan kajian rutin bulanan yang diadakan oleh Departemen Muslimah Learning Center FSI FEB UI. Semut ini diadakan pada hari Jumat, 17 April 2015 di B 106 yang menghadirkan Ibu Sri Rahayu Purwitaningsih, B.Sc sebagai pembicara. Beliau merupakan seorang aktivis sosial dan perempuan, direktur Granada Publishing, direktur Lembaga Pemberdayaan Keluarga Kreatif Indonesia dan anggota International Muslim Women Union serta sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI. Acara ini dihadiri oleh 81 peserta dengan persentase seperti dibawah ini:

 

Tema yang diangkat pada acara Semut kali ini yaitu “The True Roles of Muslimah (An Islamic Views on Emancipation and The Roles of Muslimah in Domestic and Public Sector)”. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan keIslaman mahasiswi muslim di UI dan luar UI mengenai bagaimana peran sejati seorang muslimah baik dari sektor domestik (ranah keluarga) dan sektor publik (kontribusi ke masyarakat).

 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Al-Hujurat:13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *